Praca tłumacza w instytucjach Unii Europejskiej

Simbol flag of european union

W Unii Europejskiej mamy obecnie 24 języki urzędowe. Występujący w Parlamencie Europejskim przedstawiciele swoich krajów mają prawo przemawiać w dowolnym z tych języków oraz korespondować, zgłaszać skargi i zapytania. Mieszkańcy każdego kraju członkowskiego mogą korzystać z aktów prawnych i dokumentów UE dostępnych w ojczystych językach. Komisja Europejska zatrudnia małą armię tłumaczy, w której skład wchodzi 1750 lingwistów oraz 600 pracowników pomocniczych. 600 tłumaczy etatowych, 3 tysiące zewnętrznych oraz 250 pomocników pracuje w DG ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej.

Kandydat na tłumacza musi posiadać obywatelstwo kraju członkowskiego. Musi także mieć wykształcenie wyższe, choć niekoniecznie lingwistyczne, może być również ekonomiczne czy prawnicze. Wymagana jest perfekcyjna znajomość języka ojczystego oraz biegłość w posługiwaniu się dwoma innymi językami urzędowymi i roboczymi UE. Kandydat na tłumacza musi posiadać chociaż dwuletnie doświadczenie zawodowe w danym języku, natomiast asystenci nie muszą mieć doświadczenia jeśli ukończyli studia nie dłużej niż 3 lata przed ogłoszeniem naboru.

Kandydaci muszą przejść długotrwałą procedurę konkursową. Jej częścią jest trudny egzamin składający się z dwóch części – testu pisemnego (bada wiedzę lingwistyczną, a także wiadomości o UE) oraz egzaminu ustnego. Test przechodzi co dziesiąty kandydat, który wpisywany jest na listę oczekujących. W razie zwolnienia się miejsca, komisje wybierają kandydatów i proszą ich na rozmowę kwalifikacyjną, a także na badania. Jeśli kandydatura zostanie pozytywnie rozpatrzona osoba zostaje wybrana na dziewięciomiesięczny okres próbny, po którym może starać się o rozszerzenie swoich kompetencji.

Zadaniem tłumaczy pisemnych jest przekładanie tekstów legislacyjnych, przemówień, komunikatów prasowych, umów międzynarodowych, deklaracji, badań technicznych, sprawozdań finansowych, materiałów promocyjnych, korespondencji instytucji unijnych oraz innych. Tłumacze konferencyjni pracują w stresujących warunkach, muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się sytuacji i pracować pod ciągłą presją czasu. Korektorzy tekstów i redaktorzy językowi odpowiedzialni są za korektę dokumentów w swoich językach narodowych. Prawnicy lingwiści dbają o to, by wszystkie dokumenty prawne były jednoznaczne we wszystkich językach Unii. Muszą mieć nie tylko doświadczenie w tłumaczeniu oraz tworzeniu tekstów prawniczych ale również ich sprawdzaniu i korekcie.

Natłok zadań i duże obciążenie tłumaczy, szczególnie w okresach wzmożonych prac Parlamentu Europejskiego, wymusza czasami na Służbie Tłumaczeń Pisemnych zatrudnienie dodatkowych tłumaczy z zewnątrz. Zlecane jest im tłumaczenie mniej ważnych dokumentów m.in. ogłoszeń przetargów, norm technicznych, różnorakich sprawozdań oraz innych.

Tłumacz Google

tlumacz-googleTłumacz Google jest darmowym narzędziem do tłumaczenia tekstów i stron.

Aby móc z niego korzystać wystarczy wpisać frazę „googletranslate” lub „tłumacz google” w wyszukiwarkę internetową. Dzięki temu, pierwszą wyświetloną pozycją powinien być właśnie tłumacz Google.

Ta bezpłatna usługa internetowa pozwala wykonać tłumaczenia w dziewięćdziesięciu językach świata w tym takich jak wietnamski, tajski czy tamilski. Aby wpisać tekst, który chcemy przetłumaczyć, a jest on pisany innym alfabetem, można skorzystać z dołączonej do tłumacza klawiatury ekranowej. Dzięki niej jesteśmy wstanie napisać każdy tekst. Aby natomiast przetłumaczyć tekst całej strony internetowej, należy w miejscu tekstu do tłumaczenia wpisać jej adres. Tłumacz Google ma też wbudowaną funkcję tłumaczenia całych dokumentów, bez potrzeby wklejania ich tekstów do pola wprowadzania. Wystarczy, że kliknie się link „przetłumacz dokument” i można już do tłumacza wgrać dowolny plik w formacie PDF, TXT, DOC, PPT, XLS czy RTF. Ten sam plik można przetłumaczyć także przeciągając go na okno przeglądarki.

W Google Translate możliwa jest translacja tekstu za pomocą fonetyki. Dzięki temu możemy wpisać tekst w alfabecie łacińskim, nawet, jeżeli słowo jest w języku, który tego alfabetu nie używa. Jeżeli nie wiesz, z jakiego języka jest fraza, którą chcesz przetłumaczyć, możesz w tłumaczu Google wybrać opcję „wykryj język”. Dzięki temu Google translate znajdzie odpowiedni język i przetłumaczy słowo bądź zdanie, właśnie z tego języka na twój ojczysty, bądź dowolny inny. Korzystanie z Google translate jest darmowe, możesz, więc go używać do woli!

Nowoczesne metody w nauczaniu języków obcych

słuchanieCzasy, w których żyjemy stwarzają nam wiele możliwości nabywania nowych umiejętności i rozwoju. Tak dzieje się również w świecie języków obcych.

Obecnie już od najmłodszych lat dzieci uczą się co najmniej jednego języka obcego. Na rynku funkcjonuje wiele szkół językowych, które oferują zarówno naukę od podstaw, jaki i możliwość pogłębienia umiejętności językowych ludzi w każdym wieku.

Oczywistą sprawą jest to, że każdy posiada inne zdolności przyswajania nowych języków. Jedni uczą się szybciej, drudzy zaś potrzebują dużo więcej czasu, aby choć w podstawowym stopniu komunikować się z innymi wykorzystując obcy język.

Chcąc rozpocząć efektywną naukę języka obcego warto wiedzieć, że istnieją różne metody, które mogą znacznie ułatwić i polepszyć jakość uczenia się.

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych metod nauczania języków obcych i zastępuje się je nowoczesnymi metodami, które zapewniają różnorodną i ciekawą naukę dla każdego.

Przykładową nowoczesną metodą może być m.in. metoda SITA czy też Wilka. Pierwsza z nich opiera się na wprowadzeniu w stan relaksu, który przyczynia się do lepszego zapamiętywania informacji. Druga zaś polega na uczeniu się na własnych i cudzych błędach; zajęcia prowadzone są w czteroosobowych grupach i trwają 90 min. Podczas zajęć uczestnicy wypowiadają się na dany temat wyłapując własne i cudze błędy oraz poprawiają je.

Czytaj dalej Nowoczesne metody w nauczaniu języków obcych

Warunki do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego

tłumaczenia
Rozwój komunikacji i transportu zapewnił nam możliwość poznania całego świata. Zagwarantował nam wygodę szybkiego przemieszczania się oraz studiowania obyczajów danych regionów jak też języków komunikacji obowiązujących na danym terenie.

Wraz z rozwojem technicznym przyszła więc era rozwoju kulturowego. Coraz więcej osób pragnie rozwijać w sobie umiejętności lingwistyczne badając istotę, budowę i rozwój języków innych nacji. To właśnie z tą dziedziną wiąże się zawód, jaki dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć, mianowicie zawód tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizująca się w przekładzie dokumentów wagi prawnej (dla celów procesowych, urzędowych etc.) i uwierzytelnieniu ich w językach innych narodów. Owa legalizacja poświadczona jest odciskiem atestowanej pieczęci sygnowanej nazwiskiem tłumacza, nazwą języka obcego oraz numerem licencji.

Czytaj dalej Warunki do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia medyczne

doctorTłumaczenia medyczne należą do najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, ponieważ nie ma w nich miejsca na pomyłki. Nawet najmniejszy błąd może czasem zaważyć na zdrowiu lub nawet życiu człowieka. Dlatego więc konieczne jest, aby tłumaczeń tego rodzaju dokonywali specjaliści pod redakcją osób sprawdzających jakość przekładu.

Tłumaczeń medycznych, czy nawet farmaceutycznych mogą dokonywać jedynie zawodowi tłumacze medyczni lub lekarze świetnie znający języki obce, do których najczęściej zalicza się angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. Wbrew powszechnemu przekonaniu, najlepszymi w tej dziedzinie nie są lekarze specjaliści, a absolwenci filologii, którzy zawodową karierę poświęcili tłumaczeniom medycznym. Jednak w takim przypadku wymagana jest konsultacja merytoryczna z lekarzem specjalistą w danej dziedzinie, bowiem w aktualnym rozwoju nauki i techniki konieczna jest znajomość merytoryczna zagadnienia, by przekład testu był poprawny.

Aby tekst o charakterze medycznym, był idealnie przetłumaczony i aby nie występowało ryzyko pomyłki, tłumaczeniem zajmują się zazwyczaj kolejno trzej specjaliści.

Jako pierwszy tłumaczeniem tekstu powinien zająć się lekarz specjalista w danej dziedzinie (względnie absolwent filologii specjalizujący się w tłumaczeniach medycznych), po czym tekst powinien być zredagowany pod względem merytorycznym przez innego lekarza specjalistę z tej samej dziedziny. Na końcu, aby tekst był spójny stylistycznie, konieczne jest poprawienie go przez polonistę wyspecjalizowanego w dziedzinie korekty tekstów medycznych. Dopiero po tych etapach możemy stwierdzić, że tekst został przetłumaczony poprawnie, ponieważ tylko ścisła współpraca tych specjalistów pozwala na uzyskanie najwyższej jakości przekazu zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym.

Jak należy założyć własne biuro tłumaczeń i jak zacząć skutecznie reklamować to biuro

kobieta pisze na kartceW przypadku chęci otworzenia własnego biura tłumaczeń, oprócz typowych kosztów związanych z rejestracją działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi ponieść m.in. koszty zakupu lub wynajmu lokalu, w których przyjmować będzie petentów, zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników oraz zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania biura.

Ponieważ polski rynek tłumaczeń jest dość spory, dlatego też niezwykle istotnym z punktu widzenia konkurencyjności oraz jakości świadczonych usług jest posiadanie przez biuro certyfikatów świadczących o zgodności wykonywanych tłumaczeń z normami takimi jak norma PN-EN 15038 czy też norma EN 15038:2006. Aby otrzymać jedną ze wspomnianych norm, biuro tłumaczeń powinno przestrzegać odgórnie narzuconych procedur związanych z rekrutacją pracowników, w kontakcie z klientem kierować się przede wszystkim zasadą poufności oraz posiadać system umożliwiający zarządzanie i kontrolę jakości świadczonych usług.

Oczywiście nie są to jedyne kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu certyfikatów, nie mniej jednak uznawane są za główne czynniki kwalifikacyjne.

Pomimo dość dużych wymagań stawianych przez normy, w celu ich spełnienia nie jest konieczna pełna zgodność z ich treścią.

Należy również pamiętać, że otrzymanie oraz wdrożenie europejskiej normy EN 15038:2006 czy też jej polskiego odpowiednika nie jest warunkiem koniecznym przy prowadzeniu biura tłumaczeń. Jednak ich posiadanie często stanowi podstawę przy ocenianiu kwalifikacji biura przez klientów.

Niestety dokonanie inwestycji w celu otrzymania certyfikatów niekoniecznie musi przełożyć się na wzrost zainteresowania świadczonymi przez biuro usługami. Koniecznym może okazać się również inwestycja w reklamę, tak aby klienci w łatwy sposób mogli odnaleźć lokal i zapoznać się z portfolio przedsiębiorstwa. Ponieważ z roku na rok maleje znaczenie prasy papierowej oraz telewizji na rzecz Internetu, dlatego też niezbędnym może okazać się posiadanie własnej strony internetowej, prowadzenie kampanii afiliacyjnej, czy też ukazanie się artykułów poświęconych firmie w portalach branżowych. Oprócz typowych działań online dość dobry efekt może również przynieść reklama outdoorowa.

Słowniki językowe online

internetSłowniki językowe to jedne z najbardziej przydatnych książek użytkowych. Korzystają z nich nie tylko tłumacze językowi, ale także bardzo wielu ludzi posługujących się różnymi językami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jednak dziś słowniki w formie książkowej odchodzą, już do lamusa, ponieważ ich rolę przejmują w dużej mierze słowniki online. Podstawową zaletą słowników językowych z których możemy korzystać w sieci jest szybkość wyszukania dowolnego, poszukiwanego słowa i jego rzetelnego tłumaczenia. Nie musimy już przerzucać kartek i śledzić kolejnych stron, wystarczy wpisać odpowiedni termin w specjalny formularz i translator sieciowy błyskawicznie dostarczy nam jego wersję przetłumaczoną na wybrany przez nas język.

Kolejną interesującą cechą różnicującą książkowe i sieciowe słowniki językowe, jest fakt, iż słowniki online często posiadają możliwość tłumaczenia słów z bardzo wielu i na bardzo wiele języków. To wielkie ułatwienie, ponieważ w dobie internetu, dostęp do takiego słownika można mieć praktycznie wszędzie, w każdej sytuacji i nie musimy ze sobą nosić ani jednej książki, żeby dokonywać translacji między, nie tylko znanymi ogólnie, ale nawet rzadkimi i mało popularnymi, językami.

Słowniki językowe online są często bardzo szybko aktualizowane, a to powoduje, że dzięki nim łatwo być na czasie i śledzić nowości, oraz nowe słowa i zmiany semantyczne zachodzące naturalnie w różnych językach. To duży plus dla użytkowników języka potocznego. Język literacki dłużej opiera się rozmaitym wpływom i naporom, zaś język używany w codziennych rozmowach trwa właściwie w ciągłej przemianie. Jeżeli ktoś ma okazję często przebywać w kraju w którym używa się języka na którego znajomości mu zależy, śledzi te zmiany, nawet bez zastanowienia, wchłania je i może być ich powodem. Jeśli jednak nie ma takiej okazji, a musi komunikować się w danym języku, dostęp do słowników językowych online może być dla niego wybawieniem i prowadzić do wielkiej oszczędności czasu.

W czasie gdy słowniki książkowe tworzone są jedynie przez specjalistów językowych, o dużej wiedzy na temat języka, twórcy słowników online nierzadko korzystają z pomocy internautów. Dzięki temu słowniki online poszerzane są o duże ilości słów pochodzących nie zawsze z języka literackiego, ale używanych przez native speakerów. Dlatego, z wielu powodów, słowniki językowe online to bardzo przydatne narzędzia.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające wiedzę z konkretnej dziedziny. Wyróżnić wśród nich możemy m. in. prawo, technikę czy medycynę. Tłumaczenia prawnicze są najbardziej pracochłonne. Tłumacz zajmujący się tą specjalizacją musi charakteryzować się odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Często jest nim notariusz, prawnik czy sędzia, któremu nie są obce pisma administracyjne, cywilne, prawne czy karne.

W przypadku tłumaczeń medycznych ważna jest dokładność i precyzja, ponieważ ich bezbłędne wykonanie jest niejednokrotnie ściśle związane z życiem i zdrowiem człowieka. Są one zazwyczaj droższe od innych. W obrębie tej dziedziny do najczęściej tłumaczonych należą wyniki badań, karty zdrowia pacjentów, zalecenia lekarskie, analizy medyczne, diagnozy z wielu kierunków medycznych, jak dermatologia, ginekologia, neurologia, kardiochirurgia, onkologia, położnictwo itp. To w ramach właśnie tej specjalizacji tłumaczone są też dokumenty medyczne z dziedzin pokrewnych jak biologia, farmacja czy stomatologia.

Jeśli natomiast chodzi o tłumaczenia techniczne to można je otrzymać w następujących specjalnościach nauk: ekonomicznych (m. in. handel zagraniczny, ekonomia, gospodarka komunalna, marketing), humanistycznych (m. in. filozofia, historia, językoznawstwo), przyrodniczych (m. in. astronomia, biologia, chemia, fizyka), społecznych (m. in. kultura fizyczna, oświata, polityka, psychologia) itd. Bardzo często tłumaczone są instrukcje, które wymagają języka technicznego, dlatego zajmują się nimi inżynierowie.

Przed wybraniem biura tłumaczeń warto zorientować się, kto zajmuje się tłumaczeniami, czy aby na pewno jest to osoba znająca konkretną specjalizację.

Tłumaczenia stron internetowych

W obecnej dobie większość z nas nie wyobraża sobie życia bez Internetu i komputerów. Jeszcze kilka lat temu te narzędzia były wykorzystywane głównie do rozrywki, jednakże teraz Internet pozwala nam na swobodną komunikację, naukę i pracę, jest wielką bazą informacji. Każdego dnia powoi stają także firmy internetowe, które swoją działalność prowadzą wyłącznie w sieci. Zwykły obywatel może przez Internet płacić rachunki czy robić zakupy.

Dzięki Internetowi firmy mają szansę zaistnieć nie tylko na swoim lokalny rynku, ale także w całej Polsce, a nawet i na świecie. Dziś tłumaczenie stron internetowych daje możliwość dotarcia nawet tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe, właśnie ze względu na bariery językowe. Wiadome jest, że za pomocą strony internetowej mamy szansę przedstawić ludziom to, co mamy do powiedzenia czy czym interesujemy. Jednak w większości przypadków, strony internetowe są po prostu wizytówkami firm, za pomocą których można dotrzeć do większego grona odbiorców. Jako, że Internet nie zna granic, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozwijające się przedsiębiorstwo szukało kontrahentów poza granicami kraju, a tym samym poszerzało swoje horyzonty i budowało markę firmy na całym świecie. Dotarcie do obcokrajowców jest w tej chwili bardzo prosta, a tłumaczenie stron internetowych daje do tego przepustkę. W tej chwili nie ma problemów, by nasza strona internetowa miała kilka wersji językowych, dzięki czemu otworzymy się na świat.

Popularność Internetu w Unii Europejskiej jest jeszcze większa niż w Polsce. To wymaga na nas obowiązek dostosowania się do europejskich standardów i otwarcia na tamtejsze rynki. Bez obcojęzycznych stron internetowych nie będziemy w stanie tego zrobić, dlatego ich tłumaczenie na pewno stanie się dziedziną, która szybko będzie się rozwijać.

Tłumaczenia samochodowe

Coraz częściej decydujemy się na zakup samochodu za granicą. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że po jego sprowadzeniu należy przetłumaczyć wszystkie dokumenty: umowa kupna – sprzedaży czy dowód rejestracyjny. Aby ułatwić sobie sprawę tłumaczenia dokumentów samochodowych należy udać się do odpowiedniego biura tłumaczeń, gdzie dokonuje się tłumaczeń z konkretnego języka obcego na język polski. Należy pamiętać także o tym, że przetłumaczenie dokumentów samochodowych umożliwia zarejestrowanie zakupionego pojazdu. Niektóre biura tłumaczeń wykonują bezpłatną wycenę tłumaczenia dokumentów. Aby mogli tego dokonać należy wysłać im komplet dokumentów np., faksem lub pocztą elektroniczną w postaci skanu.

Każde tłumaczenie dokumentów samochodowych musi wykonać tłumacz który jest do tego uprawniony i posiada odpowiednie kompetencje. Aby móc przetłumaczyć dokumenty samochodowe uprzednio należy pokazać dowód zakupu – fakturę bądź umowę. Niekiedy wymaga się także karty pojazdu lub wymeldowanie. Aby uniknąć dodatkowych kosztów tłumaczeń z sieci internetowej możemy pobrać bezpłatnie umowy kupna – sprzedaży w dwóch językach to jest: w języku polskim oraz w tym, który obowiązuje w danym kraju, skąd chcemy zakupić dany samochód. Po dokonaniu tłumaczenia samochodowego przez biuro tłumaczeń możemy je odebrać osobiście w punkcie, bądź za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kuriera. Wszystkie te warianty są dostępne po zaakceptowaniu osoby, która zleciła dane tłumaczenie.

Na samym końcu przypomnę, że tłumaczenie dokumentów samochodowych może potrwać nawet kilka dni, warto więc zdecydować się jak najszybciej na zlecenie takiego tłumaczenia, aby później jak najszybciej zarejestrować sprowadzony samochód.

Przy zlecaniu tłumaczeń językowych bardzo ważny jest wybór dobrego biura tłumaczeń. Oferta tłumazeń skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych.